Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu

Kontakt

Adres
ul. Pomorska 23
14-300 Morąg
Telefon
089-757 63 74
Godziny otwarcia:
wt. 10.00 - 16.00
co drugi czw. 10.00 - 16.00

Aktualności

W dniach 18 - 19 października odbędzie się w Morągu seminarium młodzieżowe, zorganizowane przez nasze stowarzyszenie przy pomocy menadżera ds. kultury z ifa.

Z życia stowarzyszenia

Historia
Utworzenie

Brak dokumentacji z okresu od roku 1990 do 1992. Grupa istniała jednak już wtedy pod kierownictwem Henryka Pruszkowskiego jako oddział terenowy OSMN. W sierpniu 1992 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia jako samodzielnej jednostki. 6.07.1993 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie i wtedy też przyłączyło się do ZSLNbPW.

25 sierpnia 1994 roku po raz pierwszy odbyły się zakrojone na szeroką skalę Dni Herdera w Morągu. Było to niezapomniane przeżycie dla członków Stowarzyszenia Niemieckiego. Po latach ciszy, wszystkie mowy tłumaczone były na język niemiecki. Drugie duże Święto Herdera miało miejsce w 1999 roku i było ono przykładem pozytywnego, pełnego tolerancji współistnienia różnych kultur.

Dawne władze stowarzyszenia

1992 1997 1999 2001 2005
przewodniczący: Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka Urszula Mańka
zastępca: Benno Bunkowski Krystyna Winnicka Rajnhard Jedamski Krystyna Winnicka Krystyna Winnicka
zastępca: ----------- ----------- Krystyna Winnicka ----------- -----------
sekretarz: Monika Kalinowska Ewa Filipowicz Krystyna Winnicka ----------- -----------
skarbnik: Henryk Pruszkowski Anna Wójcik Anna Wójcik Anna Wójcik Anna Wójcik
Członek ds. młodzieży i dział. charytatywnej: ----------- ----------- ----------- Waldemar Mańka Waldemar Mańka
Członek ----------- ----------- ----------- Szermińska Grażyna Szermińska Grażyna

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.